MUDr. Filip Bartl

 • 1997 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1996 - 4 měsíční stáž v Massachusetts, USA
 • 2000 - atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • Od 2001 - soukromá praxe praktického lékaře
 • Člen Sdružení praktického lékařství a Společnosti všeobecného lékařství J.E. Purkyně
 • Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
 • Držitel akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru Všeobecné praktické lékařství. Školitel v oboru.
 • Praxe zaměřena na kardiologii, diabetologii; aplikován celostní – biopsychosociální přístup.


 • MUDr. Marie Bartlová

 • 1997 - promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000 - atestace v oboru vnitřní lékařství I.st.
 • 2006 - atestace v oboru posudkové lékařství
 • Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů


 • Marcela Medřická

 • 1992 - 1996 - Absolventka SZS Zlín v oboru všeobecná sestra
 • 1996 - 1999 - sestra na asepticke chirurgii BN Zlín, zastupující stan.sestra
 • 2006 - 2017 - sestra na septicke chirurgii BN Zlín, zastupující stanicni sestra.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.
 • Certifikace Kardiopulmonalni resuscitace
 • Certifikát ošetřování chronických ran
 • Certifikát péče o stomie 
 • Certifikát problematiky komunikace s handicapovaným klientem
 • Certifikát novinek v onkologii a podpůrné léčbě 
 • Certifikát paliativní hospic. péče